X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)

İade Politikası

İade Politikası

Veridrom "veridrom.com" internet adresi (ve alt siteleri ile uzantılarının) üzerinden satın alınan ürün, hizmet veya servislerin ücret iadesi ve değişim koşulları ile hizmetin nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen web hizmetleri kullanım sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlanmıştır.


İade Şartları

Web sitesimiz üzerinden satın alınan ürün, hizmet veya servislerin ücret iade şartları aşağıdaki gibidir.

• Hizmet kullanımına başlanmamış olması.
• İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması.
• İade talebinin satın almayı takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde taksit ile satın alınan ürünlerde ise 7 (yedi) takvim günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından firmamıza yazılı (kağıda veya digital) olarak bildirilmiş olması.
• Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması.


İadesi Talep Edilemeyecek Ürün ve Hizmetler

Hizmet kullanımına başlanması** yada iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.

• Alan adları (tescil, transfer, yenileme) *
• SSL güvenlik sertifikaları ve IP adresleri
• Hazır web sitesi araçları (paketleri)
• Ürün, hizmet ve servislere ait lisans veya aktivasyon bedelleri,
• Müşterinin kendisinin yapmış olduğu kredi bakiye eklemeleri,
• Müşteriden onay alınarak gerçekleştirilen kredi bakiye eklemeleri,
• Her türden danışmanlık ve aracılık hizmetleri,
• Her türden teknik destek ve kurulum hizmetleri,
• Hizmet sözleşmesi ihlali ile askıya alınmış veya durdurulmuş hizmet veya servisler,
• Her türden üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler,
• Her türden kampanya, promosyon ve indirim ile sunulan ürünler,
• Her türden ücretsiz ürün, hizmet ve/veya servisler.

* Hatalı WHOIS sorgulama ve girişlerinden firmamız sorumlu tutulamaz. Lütfen tescil etmek istediğiniz alan adı üzerinde harf hatası yapmadığınıza veya alan adı üzerinde başka bir engel yada problem bulunmadığına emin olunuz.

** Hizmet kullanımı sipariş verildiği ve ödeme alındığı andan itibaren başlamış sayılmaktadır.


İade Usülleri

Nakdi iadeler:

İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve firmamız tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür. Ücret iadesinin tamamlanması, debit (banka) kartları için ortalama 1-14 iş günü, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise ortalama 1-7 iş günüdür. İade ücreti hangi kart ile işlem yapıldıysa o karta tanımlı olan hesap numarasına yansıtılır. Bu işlem banka ve aracı kuruluş tarafından yürütülmektedir. Firmamız iade onayı sonrasında ki süreçten sorumlu tutulamaz.

Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.

Alışveriş kredisi olarak iade:

İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.


İade Talebinin Bildirilmesi

İade talepleri, satın almayı takip eden 14 (on dört) taksit ile satın alınan ürünlerde ise 7 (yedi) takvim günü içerisinde;

• İadeye konu olan ürün / hizmet / servis
• İadeye konu olan ürün, hizmet veya servise ait fatura numarası
• İade sebebi / nedeni (zorunlu değil)
• Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi olarak)

Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu veridrom.com üye hesabında yer alan, sistemde kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden info@veridrom.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi dikkate alınmayacaktır.


Taksitli Alışverişler, Kredi Kartı Kampanya ve Puan Kullanımları, Hediye Çeki, Üçüncü Taraf İndirimleri

Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işlemlerinde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.


Yabancı Para Birimi (Döviz) ile Yapılan İşlemler

Veridrom, ürün, hizmet ve servislerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRY (Türk Lirası) tutarı üzerinden işlem yapacaktır.


İade Talebinin Reddi

Veridrom, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.


İade Talebinden Cayma

Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.


Uyuşmazlık ve İtiraz Hakkı

Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere Veridrom iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde Veridrom’in yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.

İşbu iade politikaları Veridrom ile o’nun ürün, hizmet ve servisleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, veridrom.com internet adresi (ve alt siteleri ile uzantıları) üzerinden ürün, hizmet veya servis satın alan herkes, bu bildirgeyi ve esaslarını peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Son güncelleme: 15.06.2020